Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden voor gebruik Partyplan Partners

Lees onze Algemene voorwaarden voor Partners zorgvuldig door. Deze zijn van toepassing op de relatie tussen Partyplan en onze Partners en zien op gegevens die op onze website, www.Partyplan.nl worden gebruikt. Je kunt partner worden via www.Partyplan.nl door een aanvraag in te dienen.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “Boeking”: een boeking via de Website waarbij de Klant een datum en tijdstip kiest om diensten en/of goederen van Partners te ontvangen;
2. “Aanbetaling“: het bedrag incl. 21% BTW die Partyplan bij Klanten int als aanbetaling van de Boeking en die gelijk is aan 10% van de totale waarde van de Boeking (incl. BTW);
3. “Klant“: een persoon die de diensten en/of goederen van Partners afneemt via de Website;
4. “Partner(s)”: onze externe verleners van diensten en leveranciers van goederen die deze te koop aanbieden via onze Website;
5. “Partyplan”: PlanParty B.V. (h.o.d.n. Partyplan) (KvK nr.: 74550888) (“Partyplan”, in het kort “ons”, “wij” of “onze”);
6. “Samenwerkingsovereenkomst“: de overeenkomst tussen Partyplan en de Partner met betrekking tot het gebruik van de Website als boekingsplatform;
7. “Website”: www.partyplan.nl
8. “Jij“, “je” en “jouw“: Partner van Partyplan.

2. Partyplan Partnervoorwaarden

– Partyplan is een online platform waarop jij als Partner jouw (horeca)diensten en arrangementen kunt aanbieden aan potentiële klanten.
– Wij innen namens jou de aanbetalingen van de Boekingen van de Klanten via de Website. De Klanten voldoen vervolgens het overige bedrag door directe betaling aan jou op jouw (horeca)locatie. Tenzij anders is overeengekomen.
– In het geval dat een Boeking binnen 14 dagen na de bevestiging van de Boeking:
• door een Klant geannuleerd wordt om welke reden dan ook, dan wordt de volledige aanbetaling terugbetaald door Partyplan;
• korter dan 14 dagen voor de geboekte datum door een Klant wordt geannuleerd, dan vervalt het recht van de Klant op vergoeding van de aanbetaling. De aanbetaling wordt dan verdeeld tussen Partyplan (20%) en de desbetreffende Partner (80%);
• door een Partner geannuleerd, dan heeft de Klant recht op volledige vergoeding van de aanbetaling.

– Voor wat betreft Boekingen is Partyplan slechts een technologieprovider, een online boekingsplatform, en treden wij op geen enkele wijze op als een commerciële handelsagent. Wij zijn tegenover de Klanten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de diensten en/og goederen die zij van jou ontvangen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de diensten en/of goederen die je aan Klanten op jouw (horeca)locatie verstrekt en de overeenkomst met betrekking tot die goederen en/of diensten is strikt geldig en van toepassing tussen jou en de desbetreffende Klant.

– In het geval van een Klacht van de Klant:
• verwijzen wij de Klant door naar de Partner, die de klacht onderzoekt binnen 48 uur na ontvangst daarop per e-mail of Whatsapp reageert;
• zal de Partner binnen 14 dagen de klacht oplossen en Partyplan op de hoogte brengen van alle correspondentie tussen partijen met betrekking tot de klacht respectievelijk de voortgang en status van de afwikkeling van de klacht.

3 Verplichtingen Partner

In ruil voor onze diensten heb jij als Partner van Partyplan een aantal verplichtingen. Je stemt ermee in dat:
– wij namens jou de Aanbetaling mogen innen bij de Klant;
– je Klanten niet zult uitnodigen om online boekingen te doen op een andere wijze dan via de Website. Als wij het redelijk vermoeden hebben dat de Partner (indirect) probeert om een aanbetaling van een (potentiële) Boeking te voorkomen, is dit een schending van deze Samenwerkingsovereenkomst. Het geeft Partyplan het recht om, onder voorbehoud van alle overige beschikbare rechtsmiddelen, de samenwerking met Partner onmiddellijk op te schorten of zelfs te beëindigen;
– je als Partner de diensten zult verlenen en goederen zult leveren conform de hoogste voor de (horeca)branche geldende normen;
– je dient de diensten en goederen op de Website altijd aan te bieden voor een prijs die overeenkomt met de meest concurrerende en scherpste prijzen op de eigen website van de Partner. Het is de Partner uiteraard toegestaan om lagere prijzen of speciale aanbiedingen (online of offline) aan te bieden aan een specifieke groep individuen op de eigen website of andere boekingplatforms;
– je zorgt voor aanwezigheid van o.m. alle benodigde vergunningen, toestemmingen, bevoegdheden en verzekeringen die vereist zijn voor het leveren van de diensten en goederen op de Website;
– al jouw gegevens op de Website correct, niet misleidend en conform de wet- en regelgeving zijn;
– jouw (algemene) voorwaarden, o.m. voor wat betreft het annuleren van een Boeking via de Website, overeenstemmen met onze Algemene Voorwaarden. Klanten en Partners kunnen boekingen kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de geboekte datum en de Klant en Partner sluiten pas een overeenkomst als de afspraak gaat plaatsvinden. Wij zullen namens de Partner bevestigings- en herinneringsmails sturen aan Klanten via de Website. De Partner blijft zelf verantwoordelijk voor het leveren van de diensten en goederen aan de Klant en het afhandelen van mogelijke annuleringen. Wij zullen in zoverre alleen betrokken bij het boekingsproces voor zover het gaat om de technologie, wij zijn een online boekingsplatform;
– je zult de gegevens van het gebruikersaccount van de Website zorgvuldig bewaren, niet delen met anderen en ons direct op de hoogte brengen van een beveiligingsinbreuk of schending van onze Samenwerkingsovereenkomst;
– je zult beschikbaar zijn op de contactgegevens (email, telefoon, etc.) die wij van jou hebben mogen ontvangen en die beschikbaar zijn gesteld op onze Website.

4. Contact

Mocht je vragen of opmerkingen, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met ons per email info@partyplan.nl of post (Partyplan, Willem Ruyslaan 225, 3063 ER Rotterdam).

× Hulp nodig?